top of page

PROGRAMSKA DEKLARACIJA I CILJEVI

 

 

Izvod iz Deklaracije...

UVOD

GRAD ILIRIKUM je Slobodna Zona - zajednica slobodno udruženih građana, koji djeluju radi ostvarivanja načela i ciljeva sadržanih u ovoj Deklaraciji. Slobodna Zona - Grad Ilirikum je osnovan na tradiciji ilirske i drugih nacionalnih kultura, civilizacija i europskih vrijednosti koje su na razne načine doticale duhovni i politički prostor Ilirike. Nastanak Grada uslovljen je potrebom ravnopravnog uključivanja građana u tekuća i buduća privredna, duhovna i druga zbivanja na ovom prostoru.

Cilj formiranja Slobodne Zone - Grad Ilirikumje da svojim postojanjem kao primjer suživota i suradnje u svim novonastalim državama regiona, podstiče, promovira i razvija sve posebnosti i bogatstvo Ilirika kao entiteta oblikovanog na osobnom etničkom, političkom i kulturnom bogatstvu i posebnosti. U realizaciji ovih načela Deklaracija Grada konkretizira se kroz zalaganje njegovih građana, uvijek isključivo demokratskim, nenasilnim putem uz dijalog i puno poštivanje drugih uvjerenja, za ostvarenje zadataka i ciljeva.

Zato, mi dole potpisani članovi inicijativnog odbora Osnivačkog Sabora SlobodneZona Grad Ilirikum izjavljujemo:

O LIBERALIZMU

Osnovno načelo u konstituiranju sistema za koje se Grad Ilirikum zalaže je liberalizam. Jedino zajednica temeljena na liberalnom načelu građanskog suvereniteta može dosljedno sprovesti naše plemenite ideje. Ovi uslovi su neophodni za osiguranje nepovredivosti sfere ljudskih prava i individualnih sloboda. Zato se zalaže za načelo građanskog suvereniteta jer ono omogućava očuvanje dobrih odnosa i tolerancije među svim etničkim grupama koje nastaju istorijski Ilirski prostor. Grad Ilirik Ozon će biti mjesto za nacionalnu, vjersku i vanjsku ravnopravnost svih građana ovog prostora.

Grad Ilirikum će se zalagati da sačuva dobre odnose, tolerantnost i harmoniju življenja među svim etničkim grupama koje nastajuu Ilirski istorijski prostor, kako bi ubuduće građani ovog prostora bili pošteđeni nemilih etničkih potresa. Grad Ilirikum se zalaže za puno poštivanje temeljnih sloboda i prava čovjeka - slobode mišljenja govora, javnog istupanja i udruživanja u političke i druge zajednice. Posebno će se boriti za slobodu štampe i svih medija radi potrebe formiranja demokratske javnosti.

O ILIRIZMU

Ilirik je višekulturna, viševjerska i višejezična regija. Višestoljetni plurietnički suživot u Iliriku rezultirao je stvaranjem takvog etničkog obilježja koji se iskazuje u Ilirskoj plurietničkoj autohtonosti. Ilirizam je svijest o pripadnosti ilirskog stanovništva Balkana zajedničkoj višekulturnoj realnosti Ilirika. Ilirizam predstavlja specifičnu svijest o pripadnosti koja se odnosi na procese identifikacije balkanskog čovjeka sa zajedničkim teritorijama i povijesnom sudbinom. Ilirizam izražava kompleksno kulturno nasljedstvo historijske ilirske teritorije i njenih kulturnih realnosti, koje se odnose na ilirsku, ilirsko-latinsku, ilirsko-slavensku, ilirsko-njemačku, ilirsko-bizantsku i ilirsko-osmansku kulturu. Odnosi se na kulturno nasljedstvo ilirskog prostora, koje se temelje na složenosti lokalnih kultura, pretežno dijalektalnih, a koje se nalaze na geopolitičkim marginama pojedinih nacionalnih prostora. Ilirizam kao svijest o pripadnosti karakterizira autohtono stanovništvo Ilirika, a na nivou višeetične autohtonosti izražava cjelovitost Ilirika kao geografsku i višeetičnu regiju, jedinstvenu i nedjeljnu. Iliri se identifikuju manifestirajući bošnjačku srpsku, hrvatsku, albansku, crnogorsku, bugarsku, makedonsku, rumunjsku, slovensku, talijansku nacionalnu pripadnost i ilirsku etničku pripadnost. Svojstvenost etno-kulturnih obilježja Ilirske historijske teritorije čini kulturno stanište našeg zavičaja i predstavlja nezamjenjiv resurs i bogatstvo za projekt ekonomskog i kulturnog razvitka Ilirikuma.

DEKLARACIJA GRAĐANINA ILIRIKUMA:

 

Ja kao Ilir/Ilir

Nasilju se aktivno suprotstavlja afirmirajući mirovne i nenasilne sadržaje naše tradicije. Zato ja kao pojedinac, građanin Ilirika izjavljujem:

 

Zalažem se za pravdu, ljubav, mir i očuvanje svega stvorenog!

 

Moj izraz poštovanja prema životu je odricanje od nasilja,

Zalažem se za aktivno nenasilje u osobnom i društvenom djelovanju.

Zauzimaću se za oprost i pomirenje. »Želim oprostiti i primiti oproštenje«.

 

Na stjecištima društvenih sukoba i počinjenog nasilja zalažem se za pomirenje bivših ilirskih plemena kao nekadašnjih strana u sukobu, jer mi je važno ozdravljenje zajednice u kojoj živim.

 

Uključujem se u izgradnju mira i društvenu promjenu tamo gdje živim i aktivan sam u društvu, mojoj vjerskoj ili kulturnoj zajednici i mojoj obitelji, jer mir nije događaj, nego proces.

 

Trudim se živjeti životom čovjeka čija su domoljubna, moralna I miroljubiva načela vidljiva u ponašanju.

 

Zalažem se za solidarnost i skladan život pojedinaca, grupa, plemena, zajednica i naroda, različitih svjetonazora i vjerskih uvjerenja.

 

Aktivno ću se boriti za svoj prosperitet i bolju budućnost svoju, moju porodicu, zajednicu i državu!

 

Ilir / Ilir

 

 

___________________________________

 

bottom of page